divider

Odszkodowanie za błędy medyczne

separator

Błąd medyczny to działanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty lub innych przedstawicieli zawodów medycznych, powodujące szkodę pacjenta. Ażeby mówić o błędzie medycznym, konieczne jest stwierdzenie, iż postępowanie lekarza, lekarza dentysty lub innego przedstawiciela zawodu medycznego było niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej; jego działanie lub zaniechanie było nieumyślne (lekkomyślność lub niedbalstwo); wystąpił ujemny skutek błędu w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, oraz istnieje adekwatny związek przyczynowy pomiędzy popełnionym błędem a ujemnym skutkiem błędu.

Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu oferujemy pomoc w procesach sądowych kierowanych przeciwko podmiotom leczniczym, jak również lekarzom prowadzącym praktykę indywidualną o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę.

Nadto reprezentujemy poszkodowanych w postępowaniach przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.


separator