divider

Kim jesteśmy


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1997 r.). Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzania – Podyplomowe Studium Rachunkowości i Finansów (1999 r.). Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa rodzinnego, spadkowego, administracyjnego, prawa pracy. Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców.

Specjalista z zakresu prawa medycznego oraz działalności podmiotów leczniczych; prowadzi bieżącą obsługę prawną szpitali oraz przedsiębiorców działających na rynku usług medycznych.

Zobacz mój profil:

Jarosław Dobrowolski

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2009 r.). Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu prawa nieruchomości, prawa własności intelektualnej oraz sądownictwa polubownego.

Zajmuje się w szczególności sprawami z dziedziny prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa rodzinnego, spadkowego, prawa administracyjnego oraz prawa pracy. Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz w prawie nieruchomości; świadczy usługi na rzecz jednego z głównych operatorów sieci telefonii komórkowej.

Jagoda Gilewicz-Rachowska

Jagoda Gilewicz-Rachowska

Radca prawny

separator